ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

امیر پارسا عابدینی

5/5 (4 بازخورد)
عضویت از 07 دی، 1401

کد داوطلبی 10531

فعال .جسور.کنجکاو .مهربان

2

فعالیت های داوطلبانه جاری

4

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

34

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

ویدئوها

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات