ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

امیر باقری

5/5 (59 بازخورد)
عضویت از 17 شهریور، 1401

کد داوطلبی 10110

9

فعالیت های داوطلبانه جاری

58

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

2

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

1127

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

ویدئوها

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات