ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت
نمایه کاربر

اعظم عادلی

5/5 (20 بازخورد)
عضویت از 19 آذر، 1401

کد داوطلبی 10351

2

فعالیت های داوطلبانه جاری

19

فعالیت‌های داوطلبانه ی تکمیل شده

0

فعالیت‌های داوطلبانه ی لغو شده

185

ساعت فعالیت داوطلبانه تکمیل شده

سوابق فعالیت های داوطلبانه

سابقه ای یافت نشد

ویدئوها

تجربه

سابقه ای یافت نشد

تحصیلات