ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

  1. خانه
  2. فعالیت‌های داوطلبانه
  3. جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

ترالی کتاب 1401/10/12

  • سطح متوسط
  • نوع پاره وقت
  • دوره: روزانه
  • جنسیت داوطلب : بدون محدودیت
  • محدودیت سنی داوطلب : بدون محدودیت سنی
  • فارسی

آدرس محل فعالیت داوطلبانه: محک

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

ترالی کتاب

در بخش روانشانسی به صورت هفتگی و در روزهای خاص، ترالی کتاب در بخش های مختلف بیمارستان که اجازه ورود به آنها وجود دارد، همراه با تعدادی داوطلب به کتاب خوانی برای کودکان می پردازیم، تا ساعاتی کودکان رنج بیماری را فراموش کنند و سرگرم شوند. 

این فعالیت داوطلبانه حتما نیازمند شرکت در کارگاه های کار با بیمار است و فقط از داوطلبان عزیزی که مدرک این دوره را دارند، می توانند در این بخش همکاری داشته باشند. 

پس از تایید هماهنگی های لازم به صورت تلفنی صورت می گیرد. ( رابط بخش : آقای میدانکی)

مهارت های لازم : کتابخوانی برای کودکان - ارتباط موثر با کودکان