ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

  1. خانه
  2. فعالیت‌های داوطلبانه
  3. جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

تهیه محتوای موردنیاز دستگاه واقعیت مجازی برای کودکان محک

  • سطح پایه
  • تهران
  • نوع پاره وقت
  • دوره: کمتر از یک هفته
  • جنسیت داوطلب : بدون محدودیت
  • محدودیت سنی داوطلب : بدون محدودیت سنی
  • فارسی
ساعت شروع کار : 11:09 ساعت پایان کار : 15:09

آدرس محل فعالیت داوطلبانه:

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

سلام امیدوارم سلامت باشید.
برای دریافت محتواهای مخصوص کودکان محک برای پخش در دستگاه واقعیت مجازی که برای مدیریت درد و استرس کودکان هنگام تزریقات و رگ گیری انجام میشود نیاز هست تا فیلم‌ها و محتواهای مخصوص مرتبط از سایت‌های مربوط به این کار بازبینی و دریافت شود.
به همین منظور نیاز هست که فردی که آشنا به فضای کار با کودکان باشد این محتواها را شناسایی کرده و دریافت و تست کند.