ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

  1. خانه
  2. فعالیت‌های داوطلبانه
  3. جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

ثبت پرونده

  • سطح متوسط
  • تهران
  • نوع تمام وقت
  • دوره: روزانه
  • جنسیت داوطلب : بدون محدودیت
  • محدودیت سنی داوطلب : محدودیت سنی ۱۸ تا ۳۰ سال
  • فارسی
ساعت شروع کار : 11:47 ساعت پایان کار : 11:47

آدرس محل فعالیت داوطلبانه:

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

بلعغانمبمبمعغمعمعهم

مهارت‌های مرتبط مورد نیاز