ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

  1. خانه
  2. فعالیت‌های داوطلبانه
  3. جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

تفکیک و دسته بندی پول

  • سطح پایه
  • تهران
  • نوع پاره وقت
  • دوره: کمتر از یک هفته
  • جنسیت داوطلب : بدون محدودیت
  • محدودیت سنی داوطلب : بدون محدودیت سنی
  • فارسی

آدرس محل فعالیت داوطلبانه: ساختمان مرکزی محک

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

قلک های محک به صورت روزانه جمع آوری می شود. به حداقل یک داوطلب نیاز است که مبالغ بخش قلک را تفکیک و دسته بندی نماید . 

بازه زمانی ساعت کاری از 9 صبح الی 12 می باشد . 

واحد مالی - بخش صندوق مرکزی  - طبقه -2 محک