ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

  1. خانه
  2. فعالیت‌های داوطلبانه
  3. جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

نمونه گيري سلول هاي بنيادي

  • سطح متوسط
  • تهران
  • نوع تمام وقت
  • دوره: روزانه
  • محدودیت سنی داوطلب : بدون محدودیت سنی
  • فارسی
ساعت شروع کار : 08:30

آدرس محل فعالیت داوطلبانه: ساختمان شماره 2 بلوك c طبقه 2 واحد 6

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

نياز اين واحد به داوطلب نمونه گير خون