ورود
ورود
ورود با رمز یکبار مصرف
ورود
عضویت

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

  1. خانه
  2. فعالیت‌های داوطلبانه
  3. جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

جلسه آموزشی ابتدای ی محک

  • سطح پایه
  • نوع پاره وقت
  • دوره: روزانه
  • جنسیت داوطلب : بدون محدودیت
  • محدودیت سنی داوطلب : بدون محدودیت سنی
  • فارسی
ساعت شروع کار : 10:30 ساعت پایان کار : 13:00

آدرس محل فعالیت داوطلبانه:

جزئیات فعالیت‌ داوطلبانه

آموزش به داوطلب های جدید

مهارت‌های مرتبط مورد نیاز